Nedělní Kafáč - neděle od 15.00 hod.

Lázeňský park Kyselka - Bílina