AKUSTICKÝ ALTÁN

neděle 17. 10. 2021 od 15.00 hod.
 
Altán u Zahradního domu je vzácná stavba, jejíž akustické vlastnosti jsou dlouhodobě opomíjeny, stejně jako původní účel, ke kterému byl Altán postaven. Dnešní doba je jiná, nicméně i dnes vlastnosti Altánu zůstávají pro hudebníky jedinečné. Přijďte si poslechnout koncert, kde využijeme elektřinu pouze výjimečně - jen pro mikrofon moderátora a digitální piáno.
Program :
15.00 - Václav Krahulík - klavírní virtuos, skladatel, pedagog ústecké UJEP, držitel mnoha prestižních ocenění. Skutečná kvalita.
16.00 - Flétnový kvintet teplické Konzervatoře - teplická konzervatoř každoročně produkuje kvalitní hudebníky. A když se najde profesor a žáci, kteří mají chuť, vznikne v průběhu studia zajímavé hudební těleso. To se podařilo prof. Martinovi Kůdovi, který z původního tria vytvořil kvintet. Ten se stal zajímavým reprezentantem Konzervatoře v Teplicích na prestižních kulturních akcích (Osobnost Ústeckého kraje aj.). V repertoáru mají skladby od renesance přes filmové melodie až po upravené rockové skladby.
17.00 - Smyčcový kvartet Severočeské filharmonie - Teplice jsou odjakživa sídlem mnoha hudebních těles, z nichž největšího věhlasu požívá Severočeská filharmonie. Smyčcový kvartet vystoupí pod vedením houslisty Zdeňka Ference.
Přijďte se rozloučit s letní sezónou a místem mnoha letních setkání!
Akce Akustický Altán je finančně podpořena Ústeckým krajem a my za tuto podporu velmi děkujeme.

 

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM:

 

MĚSTO TEPLICE

 

AUTO DAKAR s.r.o.

 

VARIA s.r.o.